Κατασκευαστής:  Δημήτριος Χάρμπας

Πυθαγόρα 24 , 155 62 , Χολαργός,  Τηλ 210.65.38.215 , Fax 210.65.36.879

e-mail: ggcad95@gmail.com