Κατασκευαστής:  Δημήτριος Χάρμπας

Πυθαγόρα 24 , 155 62 , Χολαργός

Τηλ 210 65 38 215   ( από 13:00 έως 17:00 περίπου )

ηλ-ταχ: ggcad95@gmail.com

 

Αρχική σελίδα

Ιστορικό

Τ ι μ έ ς

Συνεργάτες πωλήσεων

Εγκατάσταση

Συμβατότητες

Απαντήσεις