Λογισμικό Τοπογραφίας GGCAD

Έκδοση

22.0

 

 

 

 

 

 

Τι καλύπτουν οι εφαρμογές GGCAD

1.      Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων γηπέδων ή ευρύτερων περιοχών

2.      Υπολογισμό μοντέλου εδάφους και ισοϋψών

3.      Υπολογισμούς χωματισμών γηπέδων με διατομές.

4.      Σύνταξη υψομετρικών μελετών πράξεων εφαρμογής ή άλλου είδους μηκοτομών.

5.      Σύνταξη Κτηματογραφικών διαγραμμάτων και πίνακα απαλλοτριώσεων.

6.      Σχεδίαση και εμβαδομετρήσεις πράξεων εφαρμογής

 

Συμβατότητες

Windows  XP / Vista / 7 (32 ή 64 bits) / 8 (32 ή 64 bits) / 10

AutoCAD 2004 έως 2018

 

Απαιτούμενες γνώσεις

Βασικές γνώσεις υπολογιστών και Windows

Βασικές γνώσεις  AutoCAD