Λογισμικό Τοπογραφίας GGCAD

Έκδοση

23.0

 

 

Τι καλύπτουν οι εφαρμογές GGCAD

1.     Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων γηπέδων ή ευρύτερων περιοχών

2.     Σχεδίαση μοντέλου εδάφους, ισοϋψών και υπολογισμό χωματισμών γηπέδων με διατομές.

3.     Σύνταξη υψομετρικών μελετών πράξεων εφαρμογής ή άλλου είδους μηκοτομών και εργαλεία σχεδίασης απλών οδών

4.     Σύνταξη Κτηματογραφικών διαγραμμάτων και πίνακα απαλλοτριώσεων.

5.     Σχεδίαση και εμβαδομετρήσεις πράξεων εφαρμογής

 

Συμβατότητες

Windows  XP / Vista / 7 (32 ή 64 bits) / 8 (32 ή 64 bits) / 10

AutoCAD 2004 έως 2019

 

Απαιτούμενες γνώσεις

Βασικές γνώσεις υπολογιστών και Windows

Βασικές γνώσεις  AutoCAD