Λογισμικό Τοπογραφίας GGCAD

Έκδοση

23.0

 

 

Τι καλύπτουν οι εφαρμογές GGCAD

1.     Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων γηπέδων ή ευρύτερων περιοχών

2.     Σχεδίαση μοντέλου εδάφους, ισοϋψών και υπολογισμό χωματισμών γηπέδων με διατομές.

3.     Σύνταξη υψομετρικών μελετών πράξεων εφαρμογής ή άλλου είδους μηκοτομών και εργαλεία σχεδίασης απλών οδών

4.     Σύνταξη Κτηματογραφικών διαγραμμάτων και πίνακα απαλλοτριώσεων.

5.     Σχεδίαση και εμβαδομετρήσεις πράξεων εφαρμογής

 

Συμβατότητες

Windows XP (X86) SP3

Windows Vista SP2

Windows 7 SP1

Windows 8.1 SP1

Windows 10 PRO Version 1803

 

AutoCAD 2004 έως 2019

Απαιτούμενες γνώσεις

Βασικές γνώσεις υπολογιστών και Windows

Βασικές γνώσεις  AutoCAD